โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยฯ ร่วมทำกิจกรรมการเรียนรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยฯ ร่วมทำกิจกรรมการเรียนรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 กุมภาพันธ์ 2562 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 346 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริและศูนย์สาธิตและส่งเสริมงานศิลปาชีพฯ ภาคเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

อาจารย์กาญจนา ใบวุฒิ , อาจารย์อชิรวิชญ์ เชื้อคำ และ นายธนากร นาเมืองรักษ์ ได้นำนักศึกษาเตรียมบริหารธุรกิจ , เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ และเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 111 คน เข้าร่วมทำกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริและศูนย์สาธิตและส่งเสริมงานศิลปาชีพฯ ภาคเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในรายวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์ของนักศึกษานอกห้องเรียน ส่งเสริมนักศึกษาให้เรียนรู้ทางด้านงานแกะสลัก งานปั้นดินเหนียว งานจักรสาน งานการผลิตกระดาษสา การขยายพันธุ์พืช การเพาะเชื้อเห็ด และการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งถือเป็นประสบการณ์ที่สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณรูปภาพจาก : ธนากร นาเมืองรักษ์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา