โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดประชุมบุคลากรครั้งที่ 1 / 2562 ณ ห้องประชุมสารภีอาคาร C2 นวัตกรรมวิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดประชุมบุคลากรครั้งที่ 1 / 2562 ณ ห้องประชุมสารภีอาคาร C2 นวัตกรรมวิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 กุมภาพันธ์ 2562 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 289 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสารภี C2-202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบงกช โตไพบูลย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ กล่าวเปิดการประชุมและแจ้งในที่ประชุมเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในวันนัดพบผู้ปกครอง อังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 และเรื่องของพฤติกรรมของนักศึกษา อาทิเช่นโรคซึมเศร้า โดยมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจำหอพัก ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ในการประชุมยังมีการแนะนำบุคลากรสายวิชาการที่บรรจุใหม่และเข้ามาใหม่ ให้บุคลากรทุกท่านได้รับทราบ และแจ้งเรื่องการเตรียมความพร้อมในการจัดงานกีฬาสีประจำปี 2562 ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่จะทดลองใช้สนามกีฬากลางแห่งใหม่ของ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด โดยกำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 และขอเชิญชวนผู้ปกครองเข้ามาให้กำลังใจบุตรหลานของท่านในการแข่งขันครั้งนี้

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ภาพ : นายนิพนธ์ เขื่อนแก้วออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา