โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 กิจกรรม

วิทยาลัยฯ ขอเลื่อนประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) นักศึกษาโรงเรียนเครือข่าย โครงการร่วมบริษัท สยามมิชลิน จำกัด ปีการศึกษา 2560
จันทร์ 22 สิงหาคม 2559 - อาทิตย์ 28 สิงหาคม 2559

สถานที่ : วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานวิชาการบูรณาการเรียนรู้รว่มกับการทำงาน ( WIL )
วิทยาลัยฯ เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) นักศึกษาโรงเรียนเครือข่าย โครงการร่วมบริษัท สยามมิชลิน จำกัด ปีการศึกษา 2560เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปวส. ไม่มีกำหนดทาง http://college.rmutl.ac.th หัวข้อ รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2560  >> อ่านต่อ


โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยฯ ขอเข้าเยี่ยมชมสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด
จันทร์ 22 สิงหาคม 2559 - พุธ 31 สิงหาคม 2559

สถานที่ : วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายกิจการนักศึกษา วทส.
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยฯ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 60 คน ขอเข้าเยี่ยมชมสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและการเรียนการสอน ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ดในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. - 15 .00 น.  >> อ่านต่อ


สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาโรงเรียนเครือข่าย โครงการร่วมบริษัท สยามมิชลิน จำกัด ปีการศึกษา 2560
จันทร์ 15 สิงหาคม 2559 - อาทิตย์ 21 สิงหาคม 2559

สถานที่ : นว.502 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานวิชาการบูรณาการเรียนรู้รว่มกับการทำงาน ( WIL )
สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาโรงเรียนเครือข่าย โครงการร่วมบริษัท สยามมิชลิน จำกัด ปีการศึกษา 2560 วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม - เสาร์ 20 สิงหาคม 2559ที่ นว. 502 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด >> อ่านต่อ


มหกรรมรักน้อง No-S No-L
อาทิตย์ 14 สิงหาคม 2559 - อาทิตย์ 14 สิงหาคม 2559

สถานที่ : มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา + สโมสรนักศึกษา
วันที่ 14 สิงหาคม 2559 สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และสโมสรนักศึกษาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมมหกรรมรักน้อง NO-S NO-L ซึ่งรูปแบบการจัดงานจะเน้นการใช้กิจกรรมที่สร้างสรรค์ แทนการรับน้องแบบรุ่นแรง ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ โดยจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการ "มหกรรมร... >> อ่านต่อ


กำหนดการพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2559 - พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2559

สถานที่ : ศาลาราชมงคล
ผู้รับผิดชอบ : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
กองกลางสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กำหนดจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ศาลาราชมงคล  มทร.ล้านนา ถ.ห้วยแก้ว เริ่มลงทะเบียนในเวลา ๐๘.๓๐ น. (ดังรายละเอียดในเอกสารกำหนดการแนบท้ายประกาศนี้) จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์นักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน >> อ่านต่อ


กิจกรรมพิธีวันแม่แห่งชาติ 2559
พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2559 - ศุกร์ 12 สิงหาคม 2559

สถานที่ : อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด
ผู้รับผิดชอบ : สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยฯ
กำหนดจัดพิธีเนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ 2559วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณโถงอาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯตั้งแต่เวลา 8.00 น. - 9.30 น. >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมรับฟังสิทธิประโยชน์ในสวัสดิการ ประกันสุขภาพกลุ่มฯ จากบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
อังคาร 9 สิงหาคม 2559 - อังคาร 16 สิงหาคม 2559

สถานที่ : ห้องประชุมสารภี นว.202
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานทรัพยืสินและสิทธิประโยชน์ มทร.ล้านนา
ตามที่สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้ดำเนินการจัดส่งมอบบัตรประกันสุขภาพกลุ่มของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (พนักงานมหาวิทยาลัย) ไปยังหน่วยงานต่างๆ เรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอเชิญชวนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมรับฟังสิทธิประโยชน์ในสวัสดิการ ประกันสุขภาพกลุ่มฯจากบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (มีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 - 3 กรกฎาคม 2560) ในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม... >> อ่านต่อ


กำหนดการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2559
พฤหัสบดี 28 กรกฎาคม 2559 - อาทิตย์ 7 สิงหาคม 2559

สถานที่ : ห้องพยาบาล อาคารศึกษาทั่วไป มทร.ล้านนา เจ็ดลิน ห้วยแก้ว
ผู้รับผิดชอบ : แผนกพยาบาล
แผนกพยาบาล วทส. แจ้งให้นักศึกษา ระดับปวช. ชั้นปีที่ 1 และระดับปริญญาตรี วิศวกรรมกระบวนการอาหาร ชั้นปีที่ 1 เข้ารับการตรวจสุขภาพในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 ณ ห้องพยาบาล อาคารศึกษาทั่วไป มทร.ล้านนา เจ็ดลิน ห้วยแก้วรายละเอียดเพิ่มเติมที่  http://college.rmutl.ac.th/news/1519-กำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่-ระดับ-ปวช-และปริญญ >> อ่านต่อ


ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ทแบบไร้สาย 27/07/2559
พุธ 27 กรกฎาคม 2559 - พุธ 27 กรกฎาคม 2559

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ทุกเขตพื้นที่)
ผู้รับผิดชอบ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เนื่องด้วยบริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด (SBN) ซึ่งเป็นคู่สัญญาของโครงการบริการอินเทอร์เน็ทผ่านทางเครือข่ายไร้สาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน จะดำเนินการปรับปรุงโครงข่ายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการให้บริการให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นบริษัทฯ ใคร่ขอแจ้งกำหนดการปิดปรับปรุงวงจรการให้บริการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ดังต่อไปนี้ครั้งที่ 1 วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 18:00 - 20:00 น. เพื่อปรับแต่งค่าของอุปกรณ์ควบคุมสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย >> อ่านต่อ


กำหนดการสอบกลางภาค 1/2559
จันทร์ 25 กรกฎาคม 2559 - ศุกร์ 29 กรกฎาคม 2559

สถานที่ : อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการและงานทะเบียน วทส.
ปฏิทินการศึกษา 2559 >> อ่านต่อ


Count Activity : 181 - 190 ทั้งหมด 198


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา