โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 กิจกรรม

โครงการพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบ(Learning Express)
ศุกร์ 17 มีนาคม 2560 - พฤหัสบดี 30 มีนาคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : งานวิเทศสัมพันธ์
มทร.ล้านนา ร่วมกับ Singapore Polytechnic และ Kanazawa Institute of Technology จัดโครงการพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมเพื่อชุมชน ระหว่างวันที่ 17-31 มีนาคม 2560 ณ มทร.ล้านนา  >> อ่านต่อ


วันรับเกรด ประจำปีการศึกษา 2/2559
ศุกร์ 10 มีนาคม 2560 - ศุกร์ 24 มีนาคม 2560

สถานที่ : อาคารนวัตกรรม ดอยสะเก็ด
ผู้รับผิดชอบ : งานทะเบียน วทส.
กำหนดให้นักศึกษา ระดับ ปวช. ทุกชั้นปี เดินทางมารับผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2559ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 12.00 น. ที่ อาคารนวัตกรรม ดอยสะเก็ด ** ผู้ปกครองโปรดเดินทางมาพร้อมกับนักศึกษา ด้วย เพื่อรับฟังผลการศึกษาและข้อแนะนำต่างในการศึกษา ในภาคเรียนต่อไป ** >> อ่านต่อ


ประเมินผู้สอน 2/2559
ศุกร์ 10 มีนาคม 2560 - จันทร์ 20 มีนาคม 2560

สถานที่ : -
ผู้รับผิดชอบ : งานทะเบียน วทส.
กำหนดให้นักศึกษา ระดับ ปวช. ทุกชั้นปี ทำการประเมินอาจารย์ผู้สอน ในภาคเรียนที่ 2/2559ในระบบทะเบียนกลาง http://regis.rmutl.ac.th/student/login ที่เมนู S07 ** ต้องประเมินให้ครบทุกข้อ**หากนักศึกษาเพิกเฉย จะไม่มาสามารถรับผลการศึกษาในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 ได้  >> อ่านต่อ


อบรมความรู้เรื่องสหกรณ์ ซึ่งมีตัวแทนวิทยากรจากสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เข้ามาบรรยายให้ความรู้เรื่องสหกรณ์และการจัดตั้งสหกรณ์
พฤหัสบดี 2 มีนาคม 2560 - พุธ 8 มีนาคม 2560

สถานที่ : อาคารสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด
ผู้รับผิดชอบ :
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยฯ ขอประชาสัมพันธ์การจัดอบรมแก่บุคลากรสังกัดวิทยาลัยฯ ทุกท่าน >> อ่านต่อ


กำหนดกรอกผลการศึกษาปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2/2559
จันทร์ 27 กุมภาพันธ์ 2560 - อังคาร 7 มีนาคม 2560

สถานที่ : วิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด
ผู้รับผิดชอบ : งานทะเบียน วทส.
กำหนดตามปฏิทินการศึกษา 2/2559ให้อาจารย์ผู้สอน ระดับ ปวช. ทุกท่าน กรอกผลการศึกษาปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2/2559 ในระบบทะเบียนกลาง http://regis2015.rmutl.ac.thได้ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 - วันที่ 7 มีนาคม 2560 ถึง 16.30 น. เท่านั้น  >> อ่านต่อ


กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33
เสาร์ 4 กุมภาพันธ์ 2560 - ศุกร์ 10 กุมภาพันธ์ 2560

สถานที่ : มทร.กรุงเทพฯ
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 “UTK Games” ระหว่างวันที่ 4-11 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งจะมีการแข่งขันใน 15 ชนิดกีฬา ภายใต้คำขวัญ “กีฬาสร้างสามัคคี สานไมตรี 9 ราชมงคล” ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  >> อ่านต่อ


เดินเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 11
เสาร์ 28 มกราคม 2560 - เสาร์ 28 มกราคม 2560

สถานที่ : สนามฟุตบอล มทร.ล้านนา - สวนสัตว์เชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ครั้งที่11 ขึ้น ในวันที่ 28 มกราคม 2560 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา โทร.053-921444 ต่อ 1230 >> อ่านต่อ


วันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 12 ปี
พุธ 18 มกราคม 2560 - พุธ 18 มกราคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานอธิการบดี
>> อ่านต่อ


วันเด็กแห่งชาติ
เสาร์ 14 มกราคม 2560 - เสาร์ 14 มกราคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา
มทร.ล้านนา  ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา (สพป.)เชียงใหม่ เขต 1จัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 ณ โรงอาหาร มทร.ล้านนา ถ.ห้วยแก้ว เพื่อเป็นการส่งเสริมเด็ก และเยาวชนไทย ให้รู้จักการสร้างระเบียบวินัยของตนเอง มุ่งกระทำคว... >> อ่านต่อ


วันเปิดภาคการศึกษา 2/2559
จันทร์ 9 มกราคม 2560 - จันทร์ 9 มกราคม 2560

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
>> อ่านต่อ


Count Activity : 221 - 230 ทั้งหมด 265

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา