โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 กิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things)
ศุกร์ 15 กรกฎาคม 2559 - อาทิตย์ 17 กรกฎาคม 2559

สถานที่ : ณ ห้อง 2601 ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ผู้รับผิดชอบ :
NECTEC ร่วมกับ มทร.ล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กำหนดจัด โครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง... >> อ่านต่อ


ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ทแบบไร้สาย 13/07/2559
พุธ 13 กรกฎาคม 2559 - พุธ 13 กรกฎาคม 2559

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ทุกเขตพื้นที่)
ผู้รับผิดชอบ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เนื่องด้วยบริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด (SBN) ซึ่งเป็นคู่สัญญาของโครงการบริการอินเทอร์เน็ทผ่านทางเครือข่ายไร้สาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน จะดำเนินการปรับปรุงโครงข่ายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการให้บริการให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นบริษัทฯ ใคร่ขอแจ้งกำหนดการปิดปรับปรุงวงจรการให้บริการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ดังต่อไปนี้ >> อ่านต่อ


กำหนดจัดกิจกรรมพิธีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559
อังคาร 12 กรกฎาคม 2559 - อังคาร 12 กรกฎาคม 2559

สถานที่ : ยังไม่ได้ระบุ
ผู้รับผิดชอบ : สโมสรและกิจการนักศึกษา วทส.
สโมสรและกิจการนักศึกษา วทส.กำหนดจัดกิจกรรมพิธีแห่เทียนเข้าพรรษาวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559ณ วัดป่าไผ่ ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 8.00 - 12.00 น. >> อ่านต่อ


กำหนดจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559
พฤหัสบดี 7 กรกฎาคม 2559 - พฤหัสบดี 7 กรกฎาคม 2559

สถานที่ : โถง อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
ผู้รับผิดชอบ : สโมสรและกิจการนักศึกษา วทส.
สโมสรและกิจการนักศึกษา วทส.กำหนดจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ โถง อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด ดาว-เดือน CISAT Star Contest 2016
ศุกร์ 17 มิถุนายน 2559 - อังคาร 21 มิถุนายน 2559

สถานที่ : วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด
ผู้รับผิดชอบ : สโมสรนักศึกษา วทส.
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยสโมสรนักศึกษา วทส. เชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด ดาว-เดือน CISAT Star Contest 2016ในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 ณ โถงอาคารนวัตกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ดตั้งแต่เวลา 16.30 น. - 19.45 น. >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา ประจำปี 2558
พุธ 18 พฤษภาคม 2559 - พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2559

สถานที่ : ห้องประชุมสารภี นว.202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ
ผู้รับผิดชอบ : วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559 เวลา 9.00 น. – 1 6.30 น. ณ ห้องประชุมสารภี นว.202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯวิ... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรม CISAT CAMP เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
จันทร์ 28 มีนาคม 2559 - จันทร์ 30 พฤษภาคม 2559

สถานที่ : อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
ผู้รับผิดชอบ : วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
ระหว่างวันที่ 28 – 30  มีนาคม 2559 ณ อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ / โรงปฏิบัติการทักษะพื้นฐาน >> อ่านต่อ


Count Activity : 191 - 197 ทั้งหมด 197


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา