โลโก้เว็บไซต์ นายนิพนธ์   เขื่อนแก้ว | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 ผู้เขียน : นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว

ตารางสอบปลายภาคเรียน 2 / 2562 [ FINAL ] แก้ไข
พุธ 19 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ตารางสอบปลายภาคเรียน 2 / 2562 [ FINAL ] ฉบับแก้ไขเปลี่ยนแปลงห้องสอบ กำหนดสอบปลายภาคระหว่างวันที่ 9 - 12 มีนาคม 2563 ... >> อ่านต่อ


บุคลากรวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับและนำเสนอผลงานวิจัยแก่คณะศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 ณ มทร.ล้านนา เชียงใหม่
ศุกร์ 7 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา รองศาสตราจารย์ ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ พลเรือเอกปวิตร  รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 และคณะฯ ในโอกาสเข้าเยี่ยมศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการประยุกต์ใช้ไฟฟ้าแรงดันสูงพลาสมาและไมโครนาโนบับเบิลเพื่อการเกษตรขั้นสูง , ศูนย์นาโนบับเบิล  พร้อมก... >> อ่านต่อ


เด็กเตรียมวิศวะ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวด Creative Idea เสริมทักษะ สร้างรายได้ ธนาคารออมสิน
พฤหัสบดี 6 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ นายศิริฤกษ์ อินตาคำ นักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ห้อง B เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวด Creative Idea เสริมทักษะ สร้างรายได้ ภายใต้กิจกรรมประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup  โดยโจทย์ท้าประลอง Creative Idea ประจำเดือน มกราคม 2563 กิจกรรมประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup จากใน Facebook : GSB SMEs Startup ซึ่งนายศิริฤกษ์ อินตาคำ ได้เสน... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
พุธ 29 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 27 มกราคม 2563 ณ สนามกีฬากลาง มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด  ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ร่วมกันจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปี 2562  โดยมี ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขัน และนายศุภวิชญ์ ธีระดำรงศักดิ์ นักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน   สำหรับการจัดการแข่งขันในครั้ง... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยฯ จัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ TCAS 1 Portfolio ณ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด
เสาร์ 18 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับสมัครนักศึกษา

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 ณ อาคาร C2 นวัตกรรมวิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิยาการ มทร.ล้านนา จัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ TCAS 1 Portfolio ซึ่งเป็นรอบการสอบสัมภาษณ์และการนำเสนอผลงานเด่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งจากโรงเรียนเครือข่ายและนักเรียนที่มีผลงานทางด้านกิจกรรมเด่นและรางวัลระดับจังหวัด เพื่อเข้าศึกษาต่อยังวิทยาลัยฯ โดยมี ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้ให้การต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน และเฝ้าสังเกตุการณ์ยังห้อง... >> อ่านต่อ


นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลราชมงคลสรรเสริญ ประจำปีการศึกษา 2562
ศุกร์ 17 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบุคลากร ข่าวรับรางวัล

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ณ ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา เชียงใหม่ นักศึกษาและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา เข้ารับรางวัลราชมงคลสรรเสริญ ประจำปีการศึกษา 2562 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีที่ 15 รองศาสตราจารย์ ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา ได้ให้เกียรติมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “ราชมงคลสรรเสริญ” ประจำปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาและบุคลากร วิทยาลัยฯ ที่ได้รับรางวัล ดังนี้ ประเภทอาจารย์ >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรมทดสอบร่างกายเพื่อประเมินผลสุขภาพของบุคลากร วทส.
พฤหัสบดี 16 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 ณ โถงอาคาร C2 นวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา จัดโครงการทดสอบร่างกายบุคลากร วิทยาลัยฯ โดยมีกิจกรรม อาทิ การบีบมือด้วยเครื่องบีบ , การวัดแรงเหยียดขา , ความอ่อนตัว , ความจุปอด , การใช้ออกซิเจน และน้ำหนักถ่วง ทั้งนี้เพื่อประเมินผลสุขภาพ และนำผลไปปรับปรุงการพัฒนาสุขภาพของแต่ละบุคคล เพื่อพร้อมสู่การเป็นบุคลากรที่แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ พร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาอย่างมีคุณภาพ ต่อไป ข่าวโดย : งานประชาสัมพ... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
พฤหัสบดี 16 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสารภี อาคาร C2 นวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา ให้เกียรติเปิดงาน และ ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก คุณณัฐพงศ์ แดงหล้า นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา เข้าร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
พฤหัสบดี 16 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ เทศบาลตำบลป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ระดับ ปวช. ระดับปริญญาตรี ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ เทศบาลตำบลป่าป้อง ในกิจกรรมดังกล่าวนักศึกษาและบุคลากร ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมให้แก่น้องๆ อาทิ เกมการละเล่น เก้าอี้ดนตรี แข่งเหยียบลูกโป่ง ฯลฯ และการตั้งโจทย์ตอบคำถามแก่น้องๆ ที่มาร่วมงานได้สนุกสนาน มีของรางวัลแจกมากมาย และยังมีการแสดงจากน้องๆ บนเวทีอีกด้วย ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 21 - 30 ทั้งหมด 471


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา