โลโก้เว็บไซต์ ข่าวบริการ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวบริการ

ธนาคารกสิกรไทย บรรยายให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการและนวัตกรรม แก่นักศึกษาหลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ
อังคาร 10 กรกฎาคม 2561

วันจันทร์ที่ 9 กรกฏาคม 2561 เวลา 10.30 - 12.00 น.  ณ ห้องนวัตกรรมการเรียนรู้ C2-204 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ นางสาวอังควิภา หาญเพชร ผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย สาขาอำเภอฝาง ให้เกียรติบรรยายให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการและนวัตกรรมใหม่ ในสถาบันการเงิน เพราะมีแนวโน้มว่าการดำเนินธุรกรรมทางการเงินในปัจจุบัน จะเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจสถาบันการเงินด้วยนวัตกรรมใหม่ ที่ช่วยให้ผู้ใช้บริการเกิดความสะดวก รวดเร็วและมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า เป็นผลมาจากเทคโนโลยี 4 ด้าน ประกอบด้วย Social Media, Mobile... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยฯ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ด้านวิชาการ ด้านวิจัยและด้านบริหารจัดการ รูปแบบการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน WIL ณ โพธิ์วดลรีสอร์ท จ.เชียงราย
ศุกร์ 22 มิถุนายน 2561

ระหว่างวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2561 ณ โพธิ์วดลรีสอร์ท จ.เชียงราย วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ด้านวิชาการ ด้านวิจัยและด้านบริหารจัดการ รูปแบบการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน WIL ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้กล่าวเปิดโครงการและบรรยายสถานการณ์ปัจจุบันและภาพรวมของวิทยาลัยฯ  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร ท่าน รองศาสตราจารย์ชัยยศ สันติวงษ์ และ ดร.กัญญณัช  ศิริธัญญา บรรยายในหัวข้อ &quo... >> อ่านต่อ


ดร.ประเสริฐ ลือโขง เป็นประธานเปิดการแข่งขันรายการ World Robot Game North Thailand 2018 ( WRG 2018 ) ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์เชียงใหม่
จันทร์ 18 มิถุนายน 2561

ระหว่างวันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2561 ณ ชั้น 3 E-SPORT​ ARENA HALL ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์เชียงใหม่ "เชียงใหม่​รวมพลเด็กอัจฉริยะ จัดแข่งขันหุ่นยนต์​ World​ Robot Game​ North​ Thailand​ 2018" ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านงานวิจัย​และถ่ายทอดเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา​ เป็นประธานเปิดการแข่งขันรายการ World​ Robot Game​ North​ Thailand​ 2018​ โดยมี นายพิสันต์​ สุวรรณธ... >> อ่านต่อ


บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมเปิดมุมมองการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเชียงใหม่ 
จันทร์ 11 มิถุนายน 2561

วันที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเพชรรัตน - สุวันทนา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเชียงใหม่  บุคลากรวิทยาลัยฯ ได้แก่ อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร  เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมเปิดมุมมองการเรียนรู้สะเต็มศึกษา STEM Active Learning กับน้องๆ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง Gifted Math โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ โดยโจทย์การทดลองให้น้องๆ ประดิษฐ์อุปกรณ์ที่เป็นวัสดุเหลือใช้ให้เป็นสิ่งของที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ และได้กำหนดโจทย์การดิษฐ์สิ่งของจะต้องเกี่ยวข้องกับสัตว์ชนิดหนึ่ง น... >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติว่าด้วยนวัตกรรมในงานวิศวกรรม  “International Conference on Engineering Innovation (ICEI 2018)” 
อังคาร 22 พฤษภาคม 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติว่าด้วยนวัตกรรมในงานวิศวกรรม “International Conference on Engineering Innovation (ICEI 2018)”  ระหว่างวันที่จัดขึ้นในวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2561 ณ The Sukosol Bangkok Hotel กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทร. 0-2555-2000 ต่อ 8124   >> อ่านต่อ


วิทยาลัยฯ ประชุมความร่วมมือจัดทำโครงการด้านการพัฒนาสถานประกอบการด้วยการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
อังคาร 8 พฤษภาคม 2561

วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสารภี C2-202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตร วศ.บ. เมคคาทรอนิกส์ ประชุมร่วมกับ อาจารย์เพิ่มศักดิ์ สุขศิริ ผู้จัดการแผนกเทคโนโลยีกระบวนการอัตโนมัติ และคุณสมนึก ทัศนา เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจอาวุโส สถาบันไทย-เยอรมัน ในการจัดทำโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาสถานประกอบการด้วยการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดยใช้นวัตกรรมหุ่นยนต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรแปรรูปด้วย... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลงนามความร่วมมือ ( MOU ) ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคการศึกษาในโครงการพัฒนาการศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วม
จันทร์ 23 เมษายน 2561

วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา , องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ร่วมมือลงนามในสัญญา ( MOU ) โครงการพัฒนาการศึกษาและวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม แบบมีส่วนร่วมระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคสถานศึกษา  ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (ผู้แทนนา... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นำนักศึกษาเข้าร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
จันทร์ 15 มกราคม 2561

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ที่ เทศบาลตำบลแม่คือ / เทศบาลตำบลป่าป้อง / โรงเรียนวัดบ้านโห้ง / ศูนย์การค้า เมญ่า เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นำนักศึกษา ปวช. เตรียมบริหารธุรกิจชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 เข้าร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ เทศบาลตำบลแม่คือ และเทศบาลตำบลป่าป้อง และระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมกระบวนการอาหาร ได้นำนักศึกษาร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนวัดบ้านโห้ง ในงานดังกล่าวมีเกมการละเล่น และการตอบคำถามให้แก่น้องๆ ที่มาร่วมงานได้สนุ... >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ร่วมสมัครจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ณ ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
พุธ 27 กันยายน 2560

วันพุธที่ 27 กันยายน 2560  ปลัดอำเภอดอยสะเก็ด ขอฝากประชาสัมพันธ์แจ้งให้นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยฯ และประชาชนทั่วไป เข้าสมัครจิตอาสาตามโครงการ จิตอาสาเฉพาะกิจในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ ที่ว่าการอำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่ง ณ เวลานี้ ยังขาดจิตอาสาอยู่เป็นจำนวนมาก (ร้อยกว่าคน) โดยสามารถนำบัตรประชาชนเข้าร่วมการสมัครครั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กันยายน 2560  ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส. รายละเอียดจิตอสา ==>  >> อ่านต่อ


วิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) และโรงพยาบาลดอยสะเก็ดในโอกาสเข้าให้คำแนะนำการใช้สิทธิบัตรทองในการรักษาพยาบาล
อังคาร 26 กันยายน 2560

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสารภี C2-202 อาคาร C2 นวัตกรรมวิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยอาจารย์สมภพ พัดจาด , อาจารย์อดิศร กวาวสิบสาม และอาจารย์หอพักนักศึกษา ได้ให้การต้อนรับพนักงานฯ จากโรงพยาบาลดอยสะเก็ด ในโอกาสเข้าให้คำแนะนำการใช้สิทธิบัตรทองในการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลดอยสะเก็ด ซึ่งได้ข้อสรุปว่า หากนักศึกษามีบัตรทองกับโรงพยาบาลตามที่อยู่ทะเบียนบ้านซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่อยู่นอกเขตอำเภอดอยสะเก็ด และมีความประสงค์ใช้บริการสถานพยาบาลที่ โรงพยาบา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 41 - 50 ทั้งหมด 74


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา