โลโก้เว็บไซต์ ข่าวบริการ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวบริการ

บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมเปิดมุมมองการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเชียงใหม่ 
จันทร์ 11 มิถุนายน 2561

วันที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเพชรรัตน - สุวันทนา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเชียงใหม่  บุคลากรวิทยาลัยฯ ได้แก่ อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร  เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมเปิดมุมมองการเรียนรู้สะเต็มศึกษา STEM Active Learning กับน้องๆ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง Gifted Math โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ โดยโจทย์การทดลองให้น้องๆ ประดิษฐ์อุปกรณ์ที่เป็นวัสดุเหลือใช้ให้เป็นสิ่งของที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ และได้กำหนดโจทย์การดิษฐ์สิ่งของจะต้องเกี่ยวข้องกับสัตว์ชนิดหนึ่ง น... >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติว่าด้วยนวัตกรรมในงานวิศวกรรม  “International Conference on Engineering Innovation (ICEI 2018)” 
อังคาร 22 พฤษภาคม 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติว่าด้วยนวัตกรรมในงานวิศวกรรม “International Conference on Engineering Innovation (ICEI 2018)”  ระหว่างวันที่จัดขึ้นในวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2561 ณ The Sukosol Bangkok Hotel กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทร. 0-2555-2000 ต่อ 8124   >> อ่านต่อ


วิทยาลัยฯ ประชุมความร่วมมือจัดทำโครงการด้านการพัฒนาสถานประกอบการด้วยการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
อังคาร 8 พฤษภาคม 2561

วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสารภี C2-202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตร วศ.บ. เมคคาทรอนิกส์ ประชุมร่วมกับ อาจารย์เพิ่มศักดิ์ สุขศิริ ผู้จัดการแผนกเทคโนโลยีกระบวนการอัตโนมัติ และคุณสมนึก ทัศนา เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจอาวุโส สถาบันไทย-เยอรมัน ในการจัดทำโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาสถานประกอบการด้วยการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดยใช้นวัตกรรมหุ่นยนต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรแปรรูปด้วย... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลงนามความร่วมมือ ( MOU ) ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคการศึกษาในโครงการพัฒนาการศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วม
จันทร์ 23 เมษายน 2561

วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา , องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ร่วมมือลงนามในสัญญา ( MOU ) โครงการพัฒนาการศึกษาและวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม แบบมีส่วนร่วมระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคสถานศึกษา  ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (ผู้แทนนา... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นำนักศึกษาเข้าร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
จันทร์ 15 มกราคม 2561

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ที่ เทศบาลตำบลแม่คือ / เทศบาลตำบลป่าป้อง / โรงเรียนวัดบ้านโห้ง / ศูนย์การค้า เมญ่า เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นำนักศึกษา ปวช. เตรียมบริหารธุรกิจชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 เข้าร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ เทศบาลตำบลแม่คือ และเทศบาลตำบลป่าป้อง และระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมกระบวนการอาหาร ได้นำนักศึกษาร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนวัดบ้านโห้ง ในงานดังกล่าวมีเกมการละเล่น และการตอบคำถามให้แก่น้องๆ ที่มาร่วมงานได้สนุ... >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ร่วมสมัครจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ณ ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
พุธ 27 กันยายน 2560

วันพุธที่ 27 กันยายน 2560  ปลัดอำเภอดอยสะเก็ด ขอฝากประชาสัมพันธ์แจ้งให้นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยฯ และประชาชนทั่วไป เข้าสมัครจิตอาสาตามโครงการ จิตอาสาเฉพาะกิจในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ ที่ว่าการอำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่ง ณ เวลานี้ ยังขาดจิตอาสาอยู่เป็นจำนวนมาก (ร้อยกว่าคน) โดยสามารถนำบัตรประชาชนเข้าร่วมการสมัครครั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กันยายน 2560  ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส. รายละเอียดจิตอสา ==>  >> อ่านต่อ


วิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) และโรงพยาบาลดอยสะเก็ดในโอกาสเข้าให้คำแนะนำการใช้สิทธิบัตรทองในการรักษาพยาบาล
อังคาร 26 กันยายน 2560

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสารภี C2-202 อาคาร C2 นวัตกรรมวิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยอาจารย์สมภพ พัดจาด , อาจารย์อดิศร กวาวสิบสาม และอาจารย์หอพักนักศึกษา ได้ให้การต้อนรับพนักงานฯ จากโรงพยาบาลดอยสะเก็ด ในโอกาสเข้าให้คำแนะนำการใช้สิทธิบัตรทองในการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลดอยสะเก็ด ซึ่งได้ข้อสรุปว่า หากนักศึกษามีบัตรทองกับโรงพยาบาลตามที่อยู่ทะเบียนบ้านซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่อยู่นอกเขตอำเภอดอยสะเก็ด และมีความประสงค์ใช้บริการสถานพยาบาลที่ โรงพยาบา... >> อ่านต่อ


นักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกันจัดกิจกรรมบริการวิชาการและบริการชุมชน ณ วัดพระบาทตีนนก อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
พุธ 20 กันยายน 2560

วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 ณ วัดพระบาทตีนนก อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ อาจารย์เอนก สมเคราะห์ อาจารย์อาวุโส และ อาจารย์ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ หัวหน้ากลุ่มวิชาเทคนิคพื้นฐาน วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นำนักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมบริการวิชาการและบริการชุมชน ณ วัดพระบาทตีนนก อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยได้จัดกิจกรรมซ่อมแซมและจัดทำชั้นวางหนังสือธรรมมะและร่วมกันทาสีวิหารฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่น เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะโด... >> อ่านต่อ


นักศึกษาวิชาทหาร (รด.) วิทยาลัยฯ ร่วมสมัครจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 ณ ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
พุธ 20 กันยายน 2560

วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ อาจารย์อภิชาติ ใสงาม และอาจารย์ลีรวัฒน์  สุภารัตน์ ในฐานะครูฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ได้นำนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา จำนวน 158 คน เข้ารับการสมัครจิตอาสาตามโครงการ จิตอาสาเฉพาะกิจในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ ที่ว่าการอำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหาร เกิดจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9และการรู้จักบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม รู้จักคว... >> อ่านต่อ


นักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมบริการวิชาการและบริการชุมชน ณ โรงเรียนชลประทานผาแตก อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
จันทร์ 18 กันยายน 2560

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนชลประทานผาแตก อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ กลุ่มวิชาเทคนิคพื้นฐานบูรณาการร่วมกับกลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นำนักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมบริการวิชาการและบริการชุมชน ณ โรงเรียนชลประทานผาแตก อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยได้จัดกิจกรรมซ่อมแซมเครื่องเล่นและให้ความรู้ในด้านภาษาต่างประเทศ ทั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่น เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะโดยการจัดทำชิ้นงานในลักษณะ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 41 - 50 ทั้งหมด 71


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา