โลโก้เว็บไซต์ 2016-08-16 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2016-08-16

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน Harris Institute Open House : STEM for TVET
อังคาร 16 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยทีมงาน STEM TVET Hub เข้าร่วมจัดนิทรรศการ Harris Institute Open House : STEM for TVET ในระหว่างวันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ในงานได้รับเกรียติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมชมนิทรรศการ ซึ่งเป็นการนำผลงานของนักศึกษาที่ได้ร... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา