โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน Harris Institute Open House : STEM for TVET | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน Harris Institute Open House : STEM for TVET

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 16 สิงหาคม 2559 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 655 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยทีมงาน STEM TVET Hub เข้าร่วมจัดนิทรรศการ Harris Institute Open House : STEM for TVET ในระหว่างวันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ในงานได้รับเกรียติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมชมนิทรรศการ ซึ่งเป็นการนำผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ และเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ และหลักสูตรที่เปิดสอนยังเป็นการสร้างให้เกิดแรงะตุ้นและแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนที่สนใจเข้ามาศึกษาต่อในวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา
ขอบคุณภาพจาก : นายธรณินทร์ มโนวรรณ์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา