โลโก้เว็บไซต์ 2017-03-09 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2017-03-09

การรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
พฤหัสบดี 9 มีนาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เพื่อให้การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ... >> อ่านต่อ


ตัวแทน บริษัท SIEMENS เยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการและประชุมปรึกษาการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีฯ
พฤหัสบดี 9 มีนาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 ที่ ห้องประชุมสารภี นว.202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ดบริษัท SIEMENS หนึ่งในผู้นำด้านอุตสาหกรรมและวิศวกรรมไฟฟ้าซึ่งประกอบธุรกิจด้านอุตสาหกรรม พลังงานและการแพทย์ โดยคุณอมรนาถ แป้นสุข Channel Sales Manager ตัวแทนบริษัทฯ เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการโดยมี อาจารย์ประเสริฐ ลือโขง , อาจารย์ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ , อาจารย์ลีรวัฒน์ สุภารัตน์ และอาจารย์แภิชาติ ใสงาม ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ได้ประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีฯ บริ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา