โลโก้เว็บไซต์ 2017-03-16 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2017-03-16

มหาวิทยาลัย Southern Taiwan University of Science and Technology จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นแก่นักศึกษาวิทยาลัยฯ
พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

ระหว่างวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2560 ที่ ห้องนวัตกรรมการเรียนรู้ นว.202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ดวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้รับโอกาสจาก มหาวิทยาลัย Southern Taiwan University of Science and Technology ในการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นแก่นักศึกษาวิทยาลัยฯ ในหัวข้อ Joint Workshop about Enhancement of English - taught Program ได้แก่หลักสูตร Introduction to Experimental Mechanics และหละกสูตร Sensors and motion control components โดย Mr.YUN-Hui Liu และ Mr.Nai-Shang Liou ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ จากมหา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา