โลโก้เว็บไซต์ 2018-05-08 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2018-05-08

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ประกาศรับสมัครครูพี่เลี้ยง โครงการขยายผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน
อังคาร 8 พฤษภาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร ข่าวรับสมัครงาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ประกาศรับสมัครครูพี่เลี้ยง โครงการขยายผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน โครงการศูนย์ประสานงานอาชีวะและเทคนิคศึกษา โครงการต้นแบบการศึกษาวิชาชีพด้านเทคโนโลยี >> อ่านต่อ


วิทยาลัยฯ ประชุมความร่วมมือจัดทำโครงการด้านการพัฒนาสถานประกอบการด้วยการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
อังคาร 8 พฤษภาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบุคลากร ข่าวบริการ

วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสารภี C2-202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตร วศ.บ. เมคคาทรอนิกส์ ประชุมร่วมกับ อาจารย์เพิ่มศักดิ์ สุขศิริ ผู้จัดการแผนกเทคโนโลยีกระบวนการอัตโนมัติ และคุณสมนึก ทัศนา เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจอาวุโส สถาบันไทย-เยอรมัน ในการจัดทำโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาสถานประกอบการด้วยการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดยใช้นวัตกรรมหุ่นยนต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรแปรรูปด้วย... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา