โลโก้เว็บไซต์ 2021-12-30 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2021-12-30

รก.อธิการบดี มทร.ล้านนา เดินทางเข้าหารือข้อราชการการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยและมอบผลิตภัณฑ์ผลงานของคณาจารย์และนักศึกษา แด่ผู้บริหารกระทรวงต่างๆ เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
พฤหัสบดี 30 ธันวาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

 วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ล้านนา และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เดินทางเข้าหารือแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ภายใต้นโยบายการจัดการศึกษาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพ  และมอบผลิตภัณฑ์จากผลงานของคณาจารย์และนักศึกษาเพื่อเป็นของขวัญและขอรับพรเนื่องเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2565 จากคณะผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงและหน่วยงานสำคัญต่างๆ  ดังนี้ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน... >> อ่านต่อบุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2565
พฤหัสบดี 30 ธันวาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 ณ ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2565 โดยในช่วงเช้าได้มีพิธีไหว้พ่อปู่และครูบาศรีวิชัย สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และในช่วงสายวันเดียวกันได้มีพิธีทำบุญตักบาตรถวายข้าวสารอาหารแห้ง แก่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2565 การจัดพิธีฯ ครั้งนี้ เพื่อเป็นการสืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ธำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่ดีงามผ่านการสื่อสารในอง... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา