โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2565 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2565

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 ธันวาคม 2564 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 307 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 ณ ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2565

โดยในช่วงเช้าได้มีพิธีไหว้พ่อปู่และครูบาศรีวิชัย สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และในช่วงสายวันเดียวกันได้มีพิธีทำบุญตักบาตรถวายข้าวสารอาหารแห้ง แก่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2565

การจัดพิธีฯ ครั้งนี้ เพื่อเป็นการสืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ธำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่ดีงามผ่านการสื่อสารในองค์กร ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กรเดียวกัน และสร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างหน่วยงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานเพิ่มขึ้น และขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ ก่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าต่อไป

และในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางไปมอบอาหารสัตว์ ให้แก่ สถานสงเคราะห์สัตว์มูลนิธิดิอาร์ค บ้านวังธาร ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เพื่อร่วมอนุโมทนาบุญและเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์จรจัด 

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : กองประชาสัมพันธ์ , ARIT , อ.เอกรินทร์ อินประมูล , คุณธมนวรรณ จิตบาล

 







ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา