โลโก้เว็บไซต์ 2022-01-07 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2022-01-07

รางวัลหน่วยวิจัยและนักวิจัยดีเด่น
ศุกร์ 7 มกราคม 2565 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบุคลากร ข่าวรับรางวัล

     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนาพิษณุโลก ของแสดงความยินดีกับหน่วยวิจัยและนักวิจัยทุกท่านที่ได้รับรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณการยกย่องและเชิดชูเกียรติ ต่างๆโดยมี      หน่วยวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร โดยมีหัวหน้าหน่วย อ.ศุภชัย ชุมนุมวัฒน์ ที่ได้รับรางวัลหน่วยวิจัยดีเด่น ระดับเหรียญทองแดง ลำดับที่ 4      หน่วยวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา โดยมีหัวหน้าหน่วย ดร.ประ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ออกประกาศ งดใช้อาคารและสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน
ศุกร์ 7 มกราคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 มกราคม 2564 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ให้งดใช้อาคารและสถานที่ เพื่อจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกา 2/2564 ดังมีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา