โลโก้เว็บไซต์ 2022-02-25 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2022-02-25


สถช. ให้การต้อนรับ อาจารย์ วทส. นิเทศนักศึกษาฝึกงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ผลิตน้ำดื่มเพื่อการศึกษา
ศุกร์ 25 กุมภาพันธ์ 2565 / ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 นายคเชนทร์ เครือสาร หัวหน้ากลุ่มงานโครงการพิเศษ พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.หญิงสิริวลี บัวเจริญ ผู้จัดการศูนย์เรียนรู้โรงงานผลิตน้ำดื่มต้นแบบเพื่อการศึกษา ภายใต้การดำเนินงานของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ให้การต้อนรับอาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาชาวิชาการผลิตนวัตกรรมอาหาร ผู้เข้าฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในศูนย์การเรียนรู้โงงานนน้ำดื่มเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้า... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมราชมงคลล้านนา เทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 16
ศุกร์ 25 กุมภาพันธ์ 2565 / ข่าวกิจกรรม

            วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรม “ราชมงคลล้านนา เทิดพระเกียรติ” ครั้งที่ 16  เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราช... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา