โลโก้เว็บไซต์ 2022-04-12 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2022-04-12

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาการขอตำแหน่งทางวิชาการและประโยชน์จากโครงการ Talent Mobility
อังคาร 12 เมษายน 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  >> อ่านต่อ


หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ จัดโครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
อังคาร 12 เมษายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม S1-202 วิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลกฤษณ์ ทุนคำ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดโครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ และหลัก... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา