โลโก้เว็บไซต์ 2022-04-21 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2022-04-21

บุคลากรวิทยลัยฯ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ครัวกิ๋น ครัวตาน สงกรานต์ล้านนา
พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 ณ บริเวณอาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม "ครัวกิ๋น ครัวตาน สงกรานต์ล้านนา"  ซึ่งก่อนที่จะเข้าร่วมกิจกรรม ได้มีพิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นตัวแทนนำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีดำหัว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดีฯ และรับคำอวยพรจากอธิการบดี เพื่อเป็นศิริมงคลฯ >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ขยายเวลารับสมัครอาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า
พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 / ข่าวรับสมัครงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ล้านนา ลำปาง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตำแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน -12 พฤษภาคม 2565 ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสานแนบท้ายประกาศนี้ หรือสอบถามได้ที่ 054-342547- 8 ในวันและเวลาราชการ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา