โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรวิทยลัยฯ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ครัวกิ๋น ครัวตาน สงกรานต์ล้านนา | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

บุคลากรวิทยลัยฯ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ครัวกิ๋น ครัวตาน สงกรานต์ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 394 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 ณ บริเวณอาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา

ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม "ครัวกิ๋น ครัวตาน สงกรานต์ล้านนา" 

ซึ่งก่อนที่จะเข้าร่วมกิจกรรม ได้มีพิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นตัวแทนนำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีดำหัว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดีฯ และรับคำอวยพรจากอธิการบดี เพื่อเป็นศิริมงคลฯ

ในลำดับถัดมา สำนักงานวิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมการแข่งขันอาหารแห่งเกียรติยศ (แข่งลาบ) ซึ่งในปีนี้ได้รับโจทย์เป็นการแข่งขันลาบควาย

ซึ่งการแข่งขันดังกล่าว "ทีมปู้วส์" ประกอบไปด้วย ว่าที่ร้อยตรีหญิงชไมพร สุขใจ๋ , นส.วรรณนิพา มหาไม้ และนายสงกรานต์ แสวงงาม คว้ารางวัลอาหารเกียรติยศ รองชนะเลิศอันดับ 2 วิทยาลัยฯ ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

ในงานยังมีกิจกรรมอื่นๆ อาทิ การแข่งขันส้มตำลีลา การแข่งขันตัดตุงปีใหม่ โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง ซึ่งเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคี ในหมู่คณะ

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : นส.ธมนวรรณ จิตบาล / นายกัมปนาท ปาวิน / อ.ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ / ว่าที่ร้อยตรีหญิงชไมพร สุขใจ๋ / นายณัฐพล อินต๊ะเปียงออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา