โลโก้เว็บไซต์ 2022-07-18 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2022-07-18

หลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ วิทยาลัยฯ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมการเขียนแผนธุรกิจให้กับทีมงาน U2T ต.จุน จ.พะเยา
จันทร์ 18 กรกฎาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบริการ

วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565 ณ วัดพระธาตุขิงแกง จ.พะเยา อ.ช่อทิพย์ นิมิตรกุล หัวหน้าหลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย อ.พัทธ์ธีรา เพ่งพิศ อ.ประจำหลักสูตร และอ.มนสิชา พิชัยพรม อ.ประจำหอพักนักศึกษา เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมการเขียนแผนการธุรกิจและการทำ BMC ให้กับน้องๆ ทีมงาน U2T พระธาตุขิงแกง และตำบลลอ เพื่อให้น้องๆ U2T สามารถทำแผนธุรกิจได้ด้วยตัวเองและทำนำเสนอ Hackathon ต่อไป ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส. ขอบคุณภาพจาก : ผศ.ดร.ธนาทิพย์ จันทร์คง >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์การจัดงานเฉลิมฉลองปีสากลแห่งการทำประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพื้นบ้าน ปี 2565 (International Year of Artisanal Fisheries and Aquaculture: IYAFA 2022)
จันทร์ 18 กรกฎาคม 2565 / ข่าวบริการ

          กองประมงต่างประเทศ กรมประมง ประชาสัมพันธ์การจัดงานเฉลิมฉลองปีสากลแห่งการทำประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพื้นบ้าน ปี พ.ศ. 2565 (International Year of Artisanal Fisheries and Aquaculture: IYAFA 2022) ในวันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 13.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting หรือ YouTube Live (Channel สถานีประมงต้นแบบ) >> อ่านต่อ


เชิญร่วมการประชุมระดมสมอง ร่วมพลิกวิกฤตปุ๋ย ด้วยวิจัยและนวัตกรรม
จันทร์ 18 กรกฎาคม 2565 / ข่าวบริการ

          สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมระดมสมองเรื่อง “ร่วมพลิกวิกฤตปุ๋ย ด้วยวิจัยและนวัตกรรม” ในวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 - 12.30 น. รูปแบบออนไลน์ระบบ Zoom เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการลดปัญหาวิกฤตปุ๋ยในสถานการณ์ปัจจุบัน ด้วยการวิจัยและนวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดโจทย์วิจัยและนวัตกรรมในเรื่องดังกล่าว >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา