โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ วิทยาลัยฯ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมการเขียนแผนธุรกิจให้กับทีมงาน U2T ต.จุน จ.พะเยา | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

หลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ วิทยาลัยฯ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมการเขียนแผนธุรกิจให้กับทีมงาน U2T ต.จุน จ.พะเยา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 กรกฎาคม 2565 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 485 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565 ณ วัดพระธาตุขิงแกง จ.พะเยา

อ.ช่อทิพย์ นิมิตรกุล หัวหน้าหลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย อ.พัทธ์ธีรา เพ่งพิศ อ.ประจำหลักสูตร และอ.มนสิชา พิชัยพรม อ.ประจำหอพักนักศึกษา เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมการเขียนแผนการธุรกิจและการทำ BMC ให้กับน้องๆ ทีมงาน U2T พระธาตุขิงแกง และตำบลลอ เพื่อให้น้องๆ U2T สามารถทำแผนธุรกิจได้ด้วยตัวเองและทำนำเสนอ Hackathon ต่อไป

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : ผศ.ดร.ธนาทิพย์ จันทร์คง

Tips : 

Hackathon คืออะไร

Hackathon มาจากการรวมกันของคำว่า Marathon ที่สื่อถึงความพยายามที่จะทำเรื่องยากและซับซ้อนให้ประสบความสำเร็จในระยะอันสั้น และ Hack ที่สื่อถึงทางลัดหรือวิธีแก้ปัญหา เพราะฉะนั้น เมื่อรวมกัน Hackthon จึงหมายถึง กิจกรรมการระดมสมองของทีมนักแก้ปัญหาและนักพัฒนามากมาย ที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อค้นหาและสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้น

แรกเริ่ม Hackathon มีจุดเริ่มต้นมาจากการวมตัวกันของเหล่าโปรแกรมเมอร์ในแวดวง IT แต่ทว่าในปัจจุบันกิจกรรมในลักษณะนี้ ถูกปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาที่กว้างขวางขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางเทคโนโลยี สังคม แม้กระทั่งการศึกษา ยิ่งกว่านั้น องค์กรธุรกิจมากมาย ยังประยุกต์ใช้กิจกรรม Hackathon เพื่อค้นหาไอเดียทางธุรกิจใหม่ๆ จากบุคลากรภายในองค์กรอีกด้วย 

โดยปกติ Hackathon จะใช้ระยะเวลาทำกิจกรรมทั้งหมดประมาณ 24-48 ชั่วโมง (หรืออาจยาวนานเป็นสัปดาห์) นับตั้งแต่การเริ่มระดมความคิด การค้นคว้าหาข้อมูลรอบด้าน ตลอดจนการนำเสนอไอเดีย เพื่อแปรเปลี่ยนจากความคิดที่ยังล่องลอยในอากาศ ให้กลายเป็นสิ่งที่จะสามารถพัฒนาต่อยอดได้จริง และแน่นอนว่า ไม่ใช่มีเพียงแค่คุณและเพื่อนร่วมทีมของคุณเท่านั้น เพราะภายในกิจกรรมเดียวกัน ยังมี developer และ project manager อีกมากมาย ที่พร้อมจะออกแบบและนำเสนอไอเดียแปลกใหม่เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้น ในอีกแง่หนึ่ง Hackathon ก็นับเป็นการแข่งขันที่ดุเดือดสำหรับนักคิด ที่ต้องการให้ไอเดียของตนเองกลายเป็นจริงในวันข้างหน้าออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา