โลโก้เว็บไซต์ 2022-10-26 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2022-10-26

มทร.ล้านนา จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “ภาคพายัพเกมส์ ครั้งที่ 22” เสริมทักษะกีฬา สร้างความสามัคคี
พุธ 26 ตุลาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 “ภาคพายัพเกมส์ครั้งที่ 22” ณ อาคารกิจกรรม มทร.ล้านนา   โดยการแข่งขันดังกล่าวสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมกับสภานักศึกษาและสโมสรคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ และคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมทางด้านกีฬา ร่วมกัน และสร้างความสามัค... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา