โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “ภาคพายัพเกมส์ ครั้งที่ 22” เสริมทักษะกีฬา สร้างความสามัคคี | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

มทร.ล้านนา จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “ภาคพายัพเกมส์ ครั้งที่ 22” เสริมทักษะกีฬา สร้างความสามัคคี

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 26 ตุลาคม 2565 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 675 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 “ภาคพายัพเกมส์ครั้งที่ 22” ณ อาคารกิจกรรม มทร.ล้านนา   โดยการแข่งขันดังกล่าวสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมกับสภานักศึกษาและสโมสรคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ และคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมทางด้านกีฬา ร่วมกัน และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนการส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาอย่างยั่งยืน ทำการแข่งขันทั้งสิ้น 11 ชนิดกีฬา ในระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565  ++ (คลิกชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา