โลโก้เว็บไซต์ 2023-03-28 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2023-03-28


มทร.ล้านนา ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิชาชีพ English Program แห่งเดียวในจังหวัดเชียงใหม่ แก่หัวหน้าและผู้แทนหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมสภาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 4/2566
อังคาร 28 มีนาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 28 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ วงษ์พานิช รองธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผน นโยบายและยุทธศาสตร์  อาจารย์นที สัมปุระณะพันธ์ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ ดร.นพดล มณีเทียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมกิจกรรมสภาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 4/2566  ณ สถานีตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่ (ถนนศรีวิชัย) ซึ่งกิจกรรมสภากาแฟเวียงเ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา