โลโก้เว็บไซต์ 2023-04-20 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2023-04-20

บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ครัวกิ๋น ครัวตาน สงกรานต์ล้านนา
พฤหัสบดี 20 เมษายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 ณ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ครัวกิ๋น ครัวตาน สงกรานต์ล้านนา ประจำปี 2566  โดยมีกิจกรรมพิธีสักการะดำหัวสิ่งศักดิ์ประจำมหาวิทยาลัย"พระภูมิเทพนครราช" ในช่วงสายของวันเดียวกัน บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตัดช่อและตุงเทวดา และกิจกรรมการแข่งขันลาบ ส้มตำลีลา บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน และในโอกาสนี้ บุคลากรวิทยาลัยฯ ยังได้รดน้ำดำหัวอาจารย์อา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา