โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ครัวกิ๋น ครัวตาน สงกรานต์ล้านนา | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ครัวกิ๋น ครัวตาน สงกรานต์ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 เมษายน 2566 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 110 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 ณ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ครัวกิ๋น ครัวตาน สงกรานต์ล้านนา ประจำปี 2566 

โดยมีกิจกรรมพิธีสักการะดำหัวสิ่งศักดิ์ประจำมหาวิทยาลัย"พระภูมิเทพนครราช" ในช่วงสายของวันเดียวกัน บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตัดช่อและตุงเทวดา และกิจกรรมการแข่งขันลาบ ส้มตำลีลา บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน

และในโอกาสนี้ บุคลากรวิทยาลัยฯ ยังได้รดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส และ ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อความเป็นศิริมงคล อีกด้วย

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ Cisatออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา