โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสถานทูตนิวซีแลนด์ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสถานทูตนิวซีแลนด์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 พฤศจิกายน 2565 โดย นิพนธ์วิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสถานทูตนิวซีแลนด์ ในโอกาสเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน
วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ดร.จรรยาวรรธน์ ตัณเจริญรัตน์ วุฒิจำนงค์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมคณาจารย์ วิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับค...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา