โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสถานทูตนิวซีแลนด์ ในโอกาสเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสถานทูตนิวซีแลนด์ ในโอกาสเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 พฤศจิกายน 2565 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 523 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

ดร.จรรยาวรรธน์ ตัณเจริญรัตน์ วุฒิจำนงค์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมคณาจารย์ วิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสถานทูตนิวซีแลนด์

ได้รับเกียรติจาก คุณจารุวรรณ พงษ์จารุวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา สถานทูตนิวซีแลนด์ และ คุณ Tony O'Brien International Business Development Director จาก Te Pūkenga – New Zealand

ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ ภายในวิทยาลัยฯ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อาทิ อาคารปฏิบัติการโยธา ,
อาคารปฏบัติการเครื่องกล และโรงฝึกปฏิบัติการงานเชื่อม เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์และเปิดโอกาสสำหรับนักศึกษาให้ได้รับทุนการศึกษายังต่างประเทศ ต่อไป

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : ว่าที่ร้อยตรีหญิง ชไมพร สุขใจ๋ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา