โลโก้เว็บไซต์ พิธีมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิทุนศึกษสร้างฝัน(Create Your Future Foundation) | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

พิธีมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิทุนศึกษสร้างฝัน(Create Your Future Foundation)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 ธันวาคม 2565 โดย นิพนธ์พิธีมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิทุนศึกษสร้างฝัน(Create Your Future Foundation)
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้การต้อนรับคุณชนิกา เหมะพรรณ์ รองประธานมูลนิธิทุนศึกษาสร้า...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา