โลโก้เว็บไซต์ จัดอบรมโครงการ เลโก้ education | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

จัดอบรมโครงการ เลโก้ education

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 สิงหาคม 2559 โดย นิพนธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ให้การต้อนรับผู้แทนจากบริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสารภี นว.202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ดอาจารย์ประเสริฐ ลือโขง ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านงานวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้ให้การต้อนรับคุณปิยะพร พิ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา