โลโก้เว็บไซต์ มทรรัตนโกสินทร์ศึกษาดูงานรรเตรียม | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

มทรรัตนโกสินทร์ศึกษาดูงานรรเตรียม

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 สิงหาคม 2566 โดย นิพนธ์วิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานโรงเรียนเตรียมฯ
วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมอาคาร S1-202 วิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ วิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ผู้...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา