โลโก้เว็บไซต์ ตรวจสอบภายในเข้าตรวจวิทลัยฯ 2561 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ตรวจสอบภายในเข้าตรวจวิทลัยฯ 2561

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 มีนาคม 2562 โดย นิพนธ์วิทยาลัยฯ เข้ารับการตรวจสอบแผนปฏิบัติราชการประจำปีจากสำนักงานตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนา
วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสารภี C2-202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบงกช โตไพบูลย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย ดร.ภาสวรรธ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา