โลโก้เว็บไซต์ แห่เทียนพรรษา 2559 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

แห่เทียนพรรษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 กรกฎาคม 2559 โดย นิพนธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559
วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 8.30 น. - 12.00 น. ณ วัดป่าไผ่บ่อทอง ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา จัดพิธีแห่เทียนพรรษา ป...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา