โลโก้เว็บไซต์ ruee-ออกบูธ-fti-expo-2022 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ruee-ออกบูธ-fti-expo-2022

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 กรกฎาคม 2565 โดย นิพนธ์หน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม วิทยาลัยฯ ออกบูธแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ในงาน FTI EXPO 2022
ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย.- 3 ก.ค. 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จ.เชียงใหม่ หน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม วิทยาลัยฯ ออกบูธแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ในงาน FTI EXPO 2...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา