โลโก้เว็บไซต์ หน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม วิทยาลัยฯ ออกบูธแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ในงาน FTI EXPO 2022 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

หน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม วิทยาลัยฯ ออกบูธแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ในงาน FTI EXPO 2022

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 กรกฎาคม 2565 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 965 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย.- 3 ก.ค. 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จ.เชียงใหม่

หน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม วิทยาลัยฯ ออกบูธแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ในงาน FTI EXPO 2022 มหกรรมแสดงสินค้าและนวัตกรรมล้ำยุคของอุตสาหกรรมไทย ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จ.เชียงใหม่ (ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย.- 3 ก.ค. 2565 ) จัดโดยทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

• ประกอบด้วยผลงานวิจัย ดังต่อไปนี้

(1.) รศ.ดร.พานิช อินต๊ะ ผลงานชื่อ

- การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศหลักการไฟฟ้าสถิตสำหรับกำจัดฝุ่นละอองและไบโอเอโรซอลจากอากาศในอาคาร

(2.) ผศ.วิสูตร อาสนวิจิตร ผลงานชื่อ

- เครื่องต้นแบบบำบัดอากาศด้วยจานหมุนไฟฟ้าแรงสูงขนาด 10 กิโลโวลต์

(3.) ดร.ชัชวาลย์ กันทะลา ผลงานชื่อ

- การพัฒนาและการตรวจสอบการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำส้มไทยด้วยเทคนิคสนามไฟฟ้าพัลล์

• ขอบคุณกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, สถาบันวิจัยและพัฒนา, วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการสนับสนุนการเข้าร่วมจัดแสดงผลงานในครั้งนี้

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพและเนื้อหา : อ.วิสูตร อาสนวิจิตรออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา