โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด “Memory Si Lanna | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด “Memory Si Lanna

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 มีนาคม 2562 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 2096 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

อุทยานแห่งชาติศรีลานนาและโครงการธรรมชาติปลอดภัย โดย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส์ จำกัด ขอเชิญผู้มีใจรักในการถ่ายภาพร่วมส่งผลงานภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด  “Memory Si Lanna #2” ปีที่ 2   ในหัวข้อ “ภาพถ่ายฤดูหนาว”ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นนักเรียน นักศึกษา(ระดับอุดมศึกษา) ประชาชนทั่วไปและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ อ.พร้าว อ.แม่แตง อ.เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  เปิดรับผลงาน ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31  มีนาคม 2562 ประกาศผลวันที่ 1  พฤษภาคม 2562

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: ธรรมชาติปลอดภัย หรือ safethainature >> https://www.facebook.com/307067849417360/posts/1024140594376745/

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา