โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  จัดโครงการประกวดดาว - เดือน CISAT Star Contest 2019 รอบชิงชนะเลิศ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดโครงการประกวดดาว - เดือน CISAT Star Contest 2019 รอบชิงชนะเลิศ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 กรกฎาคม 2562 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 684 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ โรงอาหาร มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด 

งานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด จัดโครงการประกวดดาว - เดือน CISAT Star Contest 2019 รอบชิงชนะเลิศ

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธาน ในครั้งนี้และมีคณาจารย์วิทยาลัยฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน

ผู้ที่ได้เป็นดาว ประจำปีนี้ได้แก่ นางสาวชลธชา ชัยมณี นศ.หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1
ผู้ที่ได้เป็นเดือน ประจำปีนี้ได้แก่ นายธีธัช  นามิตย์ นศ.หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1
ผู้ที่ได้เป็น ดาว(เทียม) ประจำปีนี้ ได้แก่ นายณัฐดนัย วงษา นศ.หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

ในงานได้รับความสนใจจากนักศึกษาทั้งศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า เข้าร่วมให้กำลังใจแก่น้องๆ ที่เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้กันอย่างคับคั่ง

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : ธนากร นาเมืองรักษ์ / ว่าที่ร้อยตรีหญิง ชไมพร สุขใจ๋

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา