โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. และปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

กำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. และปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 กรกฎาคม 2559 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 518 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำหรับนักศึกษา ปวช. ชั้นปีที่ 1 (รหัส 59) และปริญญาตรีวิศวกรรมกระบวนการอาหาร ชั้นปีที่ 1  

ข่าวจากแผนกพยาบาล วิทยาลัยฯ แจ้งประชาสัมพันธ์  

กำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. และปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559  ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 ณ แผนกพยาบาล อาคารศึกษาทั่วไป มทร.ล้านนา ** ห้วยแก้ว **  ในเมืองนะครับ 

ดาวน์โหลดเอกสารแบบ PDF ที่นี่

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณเนื้อหาจาก : แผนกพยาบาล วทส. ( นส.ศศิรดี พานชาตรี )

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา