โลโก้เว็บไซต์ สถาบันคีนันแห่งเอเซีย เข้าเยี่ยมชมและประเมินผลสัมฤทธิ์รูปแบบการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ RL TVET HUB | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

สถาบันคีนันแห่งเอเซีย เข้าเยี่ยมชมและประเมินผลสัมฤทธิ์รูปแบบการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ RL TVET HUB

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 7 สิงหาคม 2559 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 853 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 ที่ ห้องประชุมอธิการบดี มทร.ล้านนา , ห้องประชุมสารภี นว.202 และโรงฝึกปฏิบัติการพื้นฐาน 2 และ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ์ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและคณะผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสถาบันคีนันแห่งเอเซีย และผู้เชี่ยวชาญ ในโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ (RL TVET HUB)

โดยในการมาเยี่ยมชมครั้งนี้ ได้มีประเด็นการแลกเปลี่ยนในด้านรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล สัมฤทธิ์ ทางการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงความร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาการเรียนการสอน

และในช่วงบ่ายวันเดียวกัน คณะผู้แทนฯ ได้เยี่ยมชมโรงฝึกปฏิบัติการพื้นฐาน 2 และ 3 เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ในภาคปฏิบัติของสถานศึกษา

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : นายธรณินทร์  มโนวรรณ์


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา