โลโก้เว็บไซต์ มหกรรมรักน้อง No-S No-L ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2559 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

มหกรรมรักน้อง No-S No-L ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 สิงหาคม 2559 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 3506 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขานรับนโยบายรับน้องอย่างสร้างสรรค์ เน้นความสามัคคี เคารพสิทธิ์และหน้าที่ โดย มทร.ล้านนา มีการรับน้องใหม่ซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมที่ปฏิบัติสืบกันมาเป็นประจำทุกปี ภายใต้การดูแลของอาจารย์และสโมสรนักศึกษา ในชื่อกิจกรรม “มหกรรมรักน้อง No-S No-L” (No Smoke No Alcohol) ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยแบ่งฐานกิจกรรมในการรับน้อง 12 ฐานกิจกรรม อาทิ ฐานแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนคณะ สาขาวิชาและหน่วยงานต่างๆ ฐานกิจกรรมนันทนาการสร้างสรรค์เน้นเรื่องสร้างความสามัคคี สร้างจิตสาธารณะ และในช่วงเย็นมีพิธีปฏิญาณตนกล่าวคำสัตยาบันในการไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเปิดโอกาสให้สื่อมวลชน ผู้ปกครองร่วมสังเกตการณ์ โดยได้มีการจัดกิจกรรมขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2559 ณ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา