โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 สิงหาคม 2559 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 33273 คน

(2) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
 

1. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ TCAS 1 โควตาและ Portfolio ประจำปี 2566 
เริ่มเปิดรับสมัคร 1 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2565

สมัครและดูรายละเอียดได้ที่ ==> คลิ๊กที่นี่ (รอกำหนดการและลิงค์การรับสมัคร)

 

 

ค่าบำรุงการศึกษา ประจำปี 2566

 

Copy short URL

วุฒิการศึกษาที่รับ

 

แผนที่การเดินทางมายัง วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด

สอบถามเส้นทางโทร : 082-708-6800

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา