โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ เยี่ยมชมการเรียนการสอนและศึกษาดูงานที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้และสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ เยี่ยมชมการเรียนการสอนและศึกษาดูงานที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้และสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 สิงหาคม 2559 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 2679 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 24 สิงหาคม 2559 ที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยอาจารย์วีระศักดิ์ สวนจันทร์ หัวหน้าลักสูตรฯ , อาจารย์กอปรพร นุกูลคาม และอาจารย์เอกชัย ล่ามคำ ได้นำนักศึกษาเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอนของ
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี คณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ นส.จารุวรรรณ ศิษย์เก่ารุ่น 2 ได้ให้การต้อนรับและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนสถาปัตย์แก่ น้องๆ นักศึกษา

และในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ได้นำนักศึกษาเข้าดูงาน อาคารที่ทำการสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ (สถาปนิกล้านนา) และเข้ารับฟังการบรรยาย บทบาทหน้าที่ของสมาคมสถาปนิกสยาม , สภาสถาปนิก และแนวคิดในการออกแบบ ระบบโครงสร้างของอาคาร โดยมีวิทยากรให้คำแนะนำ ซึ่งนักศึกษาได้ให้ความสนใจเป็นอย่างดี

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : อ.กอปรพร นุกูลคามออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา