โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยฯ จัดโครงการสร้างนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยฯ จัดโครงการสร้างนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm)

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 5 กุมภาพันธ์ 2565 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 545 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมอาคาร S1-507 วิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมจัดโครงการสร้างนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm)

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการฯ และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมจากหลากหลายหน่วยงาน รวมถึงภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม โดยเน้นย้ำถึงวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อบ่มเพาะบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 และสร้างกระบวนการทำงานร่วมกัน ระหว่างเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Core) ร่วมกับผู้ประกอบการ SI (System Integrator)

โดยโครงการดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ - 21 พฤษภาคม 2565 โดยผู้สนใจยังสามารถเข้าร่วมการอบรมในหัวข้อต่าง ๆ ในแต่ละสัปดาห์ อาทิ

1.หัวข้อ Concept of Industrial 4.0 อบรมวันที่ 5 ก.พ.65
2. หัวข้อ Concept of Smart Farming อบรมวันที่ 26-27 ก.พ.65
3. หัวข้อ Basic Embedded อบรมวันที่ 5-6 มี.ค.65
4. หัวข้อ Control System อบรมวันที่ 19-20 มี.ค.65 และ 25-27 มี.ค.65
5. หัวข้อ Connectivity method อบรมวันที่ 2-3 เม.ย.65
6. หัวข้อ Standard & Regulation อบรมวันที่ 9-10 เม.ย.65
7. หัวข้อ Data Analytic อบรมวันที่ 16-17 เม.ย.65
8. หัวข้อProduct Profile อบรมวันที่ 23-24 เม.ย.65
9. หัวข้อ Project Prototyping อบรมวันที่ 6-8 พ.ค.65
10. หัวข้อ Present Project อบรมวันที่ 21 พ.ค.65

สามารถ Scan QR Code เพื่อติดต่อเข้าร่วมอบรมหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา โทร.082-708-6800

**สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นการจัดกิจกรรมที่อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019**

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ภาพ : นิพนธ์ เขื่อนแก้ว / ไพศาล เม็งขาว
เนื้อหาข่าวที่เกี่ยวข้อง :
- หนังสือพิมพ์ลานนาเพรส https://www.facebook.com/582998868428244/posts/4849681011759987/
- มวลชนทีวี https://www.muanchononlinenews.com/175372ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา