โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานราชการ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานราชการ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดย อัมราพร จันทร์เที่ยง จำนวนผู้เข้าชม 6858 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9-15 มีนาคม 2565

!!!!กรอกใบสมัครกดที่นี่!!!!

(ระบบจะเปิดให้กรอกใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9 - 15 มีนาคม 2565)

 

1. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภท วิชาการ (อาจารย์)  คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

2. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ  คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

3. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป  คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สามารถติดต่อสอบถามโดยตรง 
สังกัด โทรศัพท์
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 082-8497948
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 061-7929944
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 089-9517976
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 089-5557774

 

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา