โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมในโครงการธรรมรักษ์กับหัวใจสีขาว ครั้งที่ 25 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ขอเชิญร่วมกิจกรรมในโครงการธรรมรักษ์กับหัวใจสีขาว ครั้งที่ 25

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 10 มีนาคม 2565 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 8082 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี จัดโครงการธรรมรักษ์กับหัวใจสีขาว ครั้งที่ 25 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับนักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจและตระนักถึงปัญหาโรคเอดส์ในยุคปัจจุบัน เกิดความเมตตา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้ติดเชื้อ HIV  ตลอดจนผู้ได้รับผลกระทบที่พักอาศัยภายใน วัดพระบาทน้ำพุ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยกิจกรรมในโครงการประกอบด้วยการรับบิณฑบาตโปรดญาติโยมโดยพระราชวิสุทธิประชานาถ(อลงกต ติกฺขปญฺโญ) ณ ตลาดสดภายในเทศบาทนครพิษณุโลก กิจกรรมบรรยายธรรมในเรื่อง “เอดส์กับวัดพระบาทน้ำพุ” และการแสดงดนตรีจากวง “อีกา”  ณ มทร.ล้านนา พิษณุโลก จึงขอประชาสัมพันธ์สำหรับผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมกิจกรรมในวันเวลาดังกล่าว และสามารถร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้สำหรับผู้ป่วย ข้าวสาร อาหารแห้ง หรือบริจาคเป็นปัจจัยตามกำลังศรัทธาได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทย (สาขาถนนสิงห์วัฒน์) เลขที่บัญชี : 644-1-00800-9 ชื่อบัญชี : เทคโนโลยีฯ วิทยาเขตพิษณุโลก(ผลประโยชน์) โดยสามารถโอนผ่านบัญชีตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 23 มีนาคม 2565 และหากประสงค์จะรับใบอนุโมนทนาบัตรสามารถติดต่อได้ที่  ID LINE : 00172526  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : อ.บุญฤทธิ์ โทร. 08 9907 9951 , อ.วรกฤษ โทร. 06 4345 0502 , คุณพิรานันท์ โทร. 08 7005 0388 , คุณปภาดา โทร. 06 2995 5951

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา