โลโก้เว็บไซต์ สาขาวิทยาศาสตร์ เชียงใหม่ จัดทำบุญอาคารศึกษาทั่วไป ประจำปี 2565 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

สาขาวิทยาศาสตร์ เชียงใหม่ จัดทำบุญอาคารศึกษาทั่วไป ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 มีนาคม 2565 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 2155 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          8 มี.ค 65  รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร วิทยาคุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในงานทำบุญอาคารศึกษาทั่วไป  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ร่วมในพิธี โดยมีพระครูสมุห์พอใจ ฉนฺทโก เจ้าอาวาสวัดช่างเคี่ยน เป็นประธานพิธีสงฆ์ นำพระสงฆ์ จำนวน 5 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ รับการถวายภัตตาหารเพล เพื่อความเป็นสิริมงคลของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ โดยจัดขึ้น ณ ชั้น 1 อาคารศึกษาทั่วไป มทร.ล้านนา

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา