โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการระหว่างปิดภาคเรียนที่ 2/2564 และการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

กำหนดการระหว่างปิดภาคเรียนที่ 2/2564 และการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 10 มีนาคม 2565 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1395 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอแจ้งกำหนดการสำคัญ "ระหว่างปิดภาคเรียนที่ 2/2564 และการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565"

ดาวน์โหลดไฟล์แบบ PDF ==> คลิ๊กที่นี่

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา