โลโก้เว็บไซต์ ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องการสอบสัมภาษณ์รอบ TCAS 2.1 โควตาและยื่นคะแนน เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปี 2565  | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องการสอบสัมภาษณ์รอบ TCAS 2.1 โควตาและยื่นคะแนน เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 596 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศการสอบสัมภาษณ์รอบ TCAS 2.1 โควตาและยื่นคะแนน ประจำปี 2565
(ระดับปวช. หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์)

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา