โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ขอเชิญชวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

มทร.ล้านนา ขอเชิญชวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 พฤษภาคม 2565 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 373 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญชวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้กล่าวเชิญชวนบัณฑิตทุกท่าน

 

" กระผมขอเชิญชวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทุกคน เพื่อเข้าร่วมจารึกประวัติศาสตร์ของมทร.ล้านนา ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับบัณฑิตทุกๆ ท่านด้วยความอบอุ่น ด้วยความประทับใจ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจารึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของ มทร.ล้านนา "

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา