โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาใหม่ รหัส 65 วิทยาลัยฯ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

กำหนดการถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาใหม่ รหัส 65 วิทยาลัยฯ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 มิถุนายน 2565 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 649 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กำหนดการถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาใหม่ รหัส 65 วิทยาลัยฯ

## แจ้งนักศึกษาใหม่ รหัส 65 วิทยาลัยฯ ทุกคน ##

เรื่อง กำหนดการถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาใหม่ สำหรับวิทยาลัยฯ จะดำเนินการถ่ายรูปเพื่อทำบัตรนักศึกษาใหม่ รหัส 65

ในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ณ โถงอาคาร S1 มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

** ขอให้นักศึกษาใหม่นำบัตรนักศึกษาชั่วคราวมาแสดงในวันดังกล่าวด้วย **

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา